انتخابات شورای مرکزی

جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز(نوبت اول)

۰۹ دی ۱۳۹۵ | ۰۸:۵۹ کد خبر : ۵۲۸۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۸۰

 به نام خدا

انجمن صنفی پاسدارحقوق و منافع صنفی و شغلی اعضای هیات علمی


آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز(نوبت اول)

با عنایت به اتمام دوره دوساله شورای مرکزی انجمن، بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 12/10/1395در محل تالار وحدت  حضور به هم رسانند. با توجه به برگزاری انتخابات، شرکت حداکثری همکاران هیات علمی موجب تثبیت و تقویت  این نهاد مدنیِ دانشگاهی خواهد بود.


دستور جلسه:
1.    گزارش رئیس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
2.    گزارش بازرس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
3.    انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز


یادآوری دو نکته مهم:
1.    آن دسته از همکاران هیات علمی که تاکنون به عضویت انجمن درنیامده اند، می توانند در روز یکشنبه و در آغاز جلسه مجمع عمومی با تکمیل فرم ثبت نام که در اختیار آنها قرار خواهدگرفت، نسبت به ثبت نام و عضویت اقدام نموده و در جلسه و انتخابات شورای مرکزی شرکت نمایند.
2.    هر کدام از همکاران هیات علمی می توانند  برابر اساسنامه وکالت 3 نفر را برعهده بگیرند. وکالت باید کاغذی و کتبی باشد.
                                          

دبیرخانه انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

 


نظر شما :