اخبار - آرشیو

عدم اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان و افراد شاغل

عدم اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان و افراد شاغل

جلسه ریاست محترم دانشگاه، نماینده انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه و نماینده اعضای هیات علمی بازنشسته با جناب آقای دکتر پزشکیان نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

ادامه مطلب