اخبار تصویری

سومین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

سومین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در ساعت 30/17 روزشنبه مورخه 18/11/93 با حضوراعضای اصلی شورای مرکزی و بازرس انجمن در محل دفتر رئیس محترم دانشکده جغرافیا برگزار گردید

ادامه مطلب