اخبار

دیدار رئیس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز با وزیر محترم علوم

دکتر حسین سیفلو رئیس شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در معیت رئیس محترم دانشگاه تبریز با وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری که به مناسبت هفته دولت در تبریز به سر می برد، دیدار نمود.

ادامه مطلب